BẢNG CHỨC DANH

Lê Minh cung cấp dịch vụ in ấn các loại bảng chức danh để bàn cao cấp. Trong đó gồm các loại như bảng tên để bàng bằng gỗ đồng, bảng chức danh bằng Inox, bảng chức danh bằng nhôm, bảng chức danhh bằng mica,....
Ngoài ra Công ty Lê Minh còn làm những sản phẩm liên quan như: 
--