Bao đeo thẻ Nhân viên

 Bao đeo thẻ nhân viên bằng da simili ( có loại 1 mặt và 2 mặt, hình ảnh dưới chỉ là đại diện)

 

Bao đeo thẻ loại dẽo thông dụng

 

Bao đeo thẻ dẽo loại dày

 

Hình ảnh trên chỉ là một phần nhỏ của dây đeo, thẻ treo và loại dây, vui lòng liên hệ với chúng tôi để thông tin sản phẩm hơn.

 

Cty Lê Minh chuyên:

Rated 4.5/5 based on 3000 Reviews
Các bài viết khác